Participation in the Polar Semantics Working Group

NorDataNet is participating in the joint effort between the SAON/IASC Arctic Data Committee and the Arctic Data Sub Team of the Interagency Arctic Research Policy Committee (IARPC) on Vocabularies and Semantics. Semantic annotation and standardised encoding of scientific data are crucial to achieve FAIR data. The group focus on:

Collaboration with the Norwegian Infrastructure for Research Data

NorDataNet has started a joint project with the Norwegian Infrastructure for Research Data (NIRD) to establish OPeNDAP and OGC WMS access to datasets hosted by NIRD. This will simplify integration of datasets hosted by NIRD with the NorDataNet service portfolio.

NorDataNet / INTAROS brukermøte 11 april 2018

De siste årene har vi sett et økt fokus på bruk og gjenbruk av forskningsdata. Både forsknings- og forvaltningsdata er stort sett frembrakt med offentlige midler og det er i samfunnets interesse å maksimere gevinsten på investeringer i opparbeidelse av slike data. Dette har ført til nasjonale og regionale (EU) retningslinjer for fri og åpen tilgang til forvaltningsdata og det samme er i ferd med å skje for forskningsdata.

Pages